Slektsnavndatabasen

Radnr. Första år Sista år Finsk släkt För-namn Efternamn Släktbelägg Ort Nuvarande socken Län Arkivkälla Käll-specifikation 2:a källa Uppgifts-lämnare Kommentarer
1 1600-t - Ampiainen - - Ampiainen Mörtnäs Nås W SKS Gottlundiana Gtl1:353 - -
2 1662 1665 Ampiainen Mats Henriksson Geetingh - - W ULA:Malung TL domb v662 LB - -
3 1663 Ampiainen Mats Henriksson Getingh Granberget Malung W ULA:Malung TL domb v663, v664 - JEB -
4 1664 - Ampiainen Mats - Geting Granberget Malung W ULA:Malung TL domb v664 - JEB -
5 1665 - Ampiainen Mats - Geting - Malung W ULA:Malung TL domb v665 - JEB -
6 1662 - Ampiainen Mårten - Ambian Kymmen Gräsmark S SRA:LR:Sunne til 662 - JEB -
7 1664 1674 Ampiainen Pål Mårtensson Ambian Kymmen Gräsmark S VA:Fryksdal HR domb h664 JM -
8 1668 - Ampiainen Pål - Ambiarson Mangen Gräsmark S SRA:LR:Sunne mtl 668 JM/NP -
9 1674 - Ampiainen Pål Mårtensson Ambian Kymmen Gräsmark S ULA:ÖLA inh. rans 674 GB -
10 1673 - Ampiainen Mickel - Gietingh Avundsåsen S Finnskoga S SRA:LR:Dalby til 673 - GB, JEB, LOH
11 1674 - Ampiainen Mats Henriksson Ambian Tiskaretjärn Gräsmark S ULA:ÖLA inh. rans 674 - GB -
12 1681 - Ampiainen Pål Matsson Getingh Ekshärad S VA:Älvdal HR domb v681 - JEB -
13 1684 1700 Ampiainen Olof Olsson Gieeting - - S VA:Kils HR domb 684 - LOH -
14 1697 - Ampiainen Olof - Gieting - Övre Ullerud W ULA:Nås TL domb 697, 698, 699, 700 - LOH -
15 1697 - Ampiainen Olof - Getingh Övre Ullerud S VA:Ölme HR domb 697 - LOH -
16 1686 1696 Ampiainen Mats Larsson Geting Järpberget Grangärde W ULA:Grangärde KB fb 686, 688, 692, 696 - LOH -
17 1692 - Ampiainen Mats - Geting Järpberget Grangärde W ULA:Grangärde KB fb 692 - JEB -
18 1686 1691 Ampiainen Pål - Getingh Tjärnberget Nyskoga S SRA:LR:Norra Ny mtl 686 - GB, JM/NP -
19 1688 Ampiainen Pål Henriksson Geting Mackartjärn S Finnskoga S VA:Älvdal HR domb h688 - JEB, JM -
20 1691 - Ampiainen Pål - Getingh Mackartjärn S Finnskoga S VA:Älvdal HR domb v691 - JEB -
21 1687 - Ampiainen Johan - Geting Digerberget Nyskoga S SRA:LR:Norra Ny til 687 - NP, LOH -
22 1687 - Ampiainen Johan - Geting Digerberget Nyskoga S SRA:LR:Norra Ny mtl 687 - JM/NP -
23 1687 - Ampiainen Nils - Getingen Järpberget Grangärde W ULA:Grangärde KB hfl 687- - JEB -
24 1689 1723 Ampiainen Henrik - Hampian - - S VA:Jösse HR domb h689 - JM -
25 1692 - Ampiainen Henrik - Ambian - - S VA:Fryksdal HR domb h692, v712, v723 (17) JM -
26 1692 - Ampiainen Henrik - Ambian S Ängen Gräsmark S VA:Fryksdal HR domb v692 JM -
27 1693 - Ampiainen Henrik - Ambiörnsson - - S VA:Fryksdal HR domb v693 JM -
28 1693 - Ampiainen Henrik - Amrosson - - S VA:Fryksdal HR domb v693 JM -
29 1695 - Ampiainen Henrik Matsson Ambian - - S VA:Fryksdal HR domb h695, syn 722 JM -
30 1696 - Ampiainen Henrik - Ambian Gräsmark S VA:Fryksdal HR domb v696 JM -
31 1710 - Ampiainen Henrik - Ambian Ulvsjötorp Gräsmark S VA:Fryksdal HR domb v710, h717 JM -
32 1715 Ampiainen Henrik - Ambian Mangstorp Gräsmark S VA:Gräsmark KB fb 715, 717 - JM -
33 1694 1727 Ampiainen Erik Pålsson Geting Mackartjärn S Finnskoga S SRA:LR:Dalby mtl 694, 695 - JM/NP -
34 1699 - Ampiainen Erik - Geting Mackartjärn S Finnskoga S SRA:LR:Dalby mtl 699 - JM/NP -
35 1706 - Ampiainen Erik - Geting Kringsberget S Finnskoga S SRA:LR:Dalby mtl 706, 707 - JM/NP -
36 1716 - Ampiainen Erik Pålsson Geting Bjurberget S Finnskoga S VA:Dalby KB hfl 716-722 - JM, JEB -
37 1727 - Ampiainen Erik Pålsson Geting Tjärnberget Nyskoga S VA:Norra Ny KB db 727 - JM -
38 1696 - Ampiainen - - Ambian - - S VA:Älvdal HR domb ex696 - JEB -
39 1698 - Ampiainen Daniel - Geting Silken Hällefors T ULA:Hällefors KB db 698 - LOH -
40 1700 1736 Ampiainen Mats - Ampiel Karterud Austmarka No NRA:SA sfmtl 700 Fk 96:1 - -