Slektsnavndatabasen

Radnr. Första år Sista år Finsk släkt För-namn Efternamn Släktbelägg Ort Nuvarande socken Län Arkivkälla Käll-specifikation 2:a källa Uppgifts-lämnare Kommentarer
4521 1665 Pyntöinen Lars - Pynden Borrsjön Gräsmark S SRA:LR:Sunne mtl 665 - JEB -
4522 1674 Pyntöinen Grels - Pynten Bredsjön Lekvattnet S VA:Fryksdal HR domb v674 JEB -
4523 1684 - Pyntöinen Grels - Pintan - - S VA:Fryksdal HR domb v683 - MF, JM -
4524 1674 Pyntöinen Lars Grelsson Pynten Bredsjön Lekvattnet S VA:Fryksdal HR domb v674 JEB -
4525 1674 Pyntöinen Nils Grelsson Pynten Bredsjön Lekvattnet S VA:Fryksdal HR domb v674 JEB -
4526 1714 1715 Pyntöinen Per - Pynt Bredsjön Lekvattnet S ULA:ÖLA kontrib 714 - JEB -
4527 1715 - Pyntöinen Per - Pynt Bredsjön Lekvattnet S ULA:ÖLA kontrib 715 - JEB -
4528 1721 1738 Pyntöinen Henrik - Pynt Bredsjön Lekvattnet S VA:Fryksände KB fb 720 - JEB, NP -
4529 1722 - Pyntöinen Henrik Persson Pynt Bredsjön Lekvattnet S SRA:LR:Fryksände mtl 722 B JEB -
4530 1724 - Pyntöinen Henrik - Pynt Timbonäs Gräsmark S SRA:LR:Sunne mtl 724 B JEB -
4531 1724 - Pyntöinen Henrik - Pynt Timbonäs Gräsmark S VA:Fryksdal HR domb h724 JM -
4532 1727 - Pyntöinen Henrik - Pynt Pyntetorp Gräsmark S SRA:LR:Sunne mtl 727, 728, 731, 732, 733, 735, 738 B JEB -
4533 1736 - Pyntöinen Henrik Persson Pynt Timbonässkogen Gräsmark S VA:Fryksdal HR domb h736 A - -
4534 1721 Pyntöinen Mats - Pynt Timbonässkogen Gräsmark S VA:Fryksdal HR domb v721 JM -
4535 1733 Pyntöinen Lars Johansson Pynt Humsjöskogen Gräsmark S VA:Fryksdal HR domb ex733 A - -
4536 1735 1740 Pyntöinen Simon - Pynt Långtjärn Gräsmark S SRA:LR:Sunne mtl 735, 740 JM/NP -
4537 1776 1785 Pyntöinen Jan/Johan - Pyntan - Fryksände S VA:Fryksände KB fattl 776, 777, 778 - JEB -
4538 1779 - Pyntöinen Johan Matsson Pyntan - Fryksände S VA:Fryksände KB fattl 779, 780, 781, 782 - JEB -
4539 1784 - Pyntöinen Johan Matsson Pyntan V Vik Fryksände S VA:Fryksände KB fattl 784 - JEB -
4540 1785 - Pyntöinen Johan Matsson Pyntan Vasserud Fryksände S VA:Fryksände KB fattl 785 - JEB -
4541 1821 - Pyntöinen - - Pyntiäinen Soranstorp Gräsmark S FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:173 - -
4542 1660 Pyökäri Pål - Byckry Öjeberg Nyskoga S SRA:LR:Norra Ny til 660 - JEB -
4543 1821 - Pärkiläinen - - Pärkiläinen Mosevatnet Brandval Finnskog S FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:114 - -
4544 1821 - Pärkiläinen - - Pärkiläinen N Lekvattnet Lekvattnet S FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:138 - -
4545 1821 - Pärkiläinen - - Pärkiläinen Stensgårds utskog Lekvattnet S FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:82 - -
4546 1821 - Pärkiläinen - - Pärkiläinen Svenshöjden Östmark S FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:94 - -
4547 1821 - Pärkiläinen - - Pärkiläinen S Lekvattnet Lekvattnet S FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:133 - -
4548 1663 Päykkäinen Mickel - Peickehäinen - Äppelbo W ULA:Äppelbo TL - FFoN 97:2 - -
4549 1664 Päykkäinen Mårten - Pickehäinen - Äppelbo W ULA:Äppelbo TL - - LOH -
4550 1600-t - Päykkäinen - - Päykkäinen Rotneberget Grue Finnskog No SKS Gottlundiana Gtl2:357 -
4551 1709 Päykkäinen Olof - Peikan Tjärnberget Nyskoga S VA:Älvdal HR domb v709 - JEB, JM
4552 1821 - Päykäinen Kristian Pålsen Päykäinen Kusetinmäki Hof Finnskog No SKS Gottlundiana Gtl2:358 - -
4553 1821 - Päykkäinen - - Päukäinen Kvesetberget Hof Finnskog No FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:198 - -
4554 1636 - Pöntinen Per - Pöndanij - Svärdsjö W SRA:LR:Svärdsjö mtl 636 - JEB -
4555 1600-t - Pöntinen Olof - Pöntinen V Svartnäs Svärdsjö W SKS Gottlundiana Gtl1:116 - -
4556 1600-t - Pöntinen Mats - Pöntinen S Viggen Nyskoga S SKS Gottlundiana Gtl2:344 - -
4557 1600-t - Pöntinen Mats - Pöntinen Viggen Nyskoga S SKS Gottlundiana Gtl2:344 -
4558 1664 Pöntinen Lars Matsson Pynden S VA:Fryksdal HR domb v664 JEB 27: jmf. Pyntöinen.
4559 1686 Pöntinen Johan Davidsen Pönden Risberget Våler Finnskog No NRA:DK finnemtl 686 Fm:117 - -
4560 1686 1706 Pöntinen Kristoffer Davidsen Pund Snarhol Våler Finnskog No NRA:DK finnemtl 686 Fm:117 - -