Slektsnavndatabasen

Radnr. Första år Sista år Finsk släkt För-namn Efternamn Släktbelägg Ort Nuvarande socken Län Arkivkälla Käll-specifikation 2:a källa Uppgifts-lämnare Kommentarer
5801 1821 - Vaissinen/Väisäinen - - Vaisinen Avundsåsen S Finnskoga S FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:50 - -
5802 1821 - Vaissinen/Väisäinen - - Vaisinen Björntjärnshöjden Östmark S FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:106 - -
5803 1821 - Vaissinen/Väisäinen - - Vaisinen Kaikelandstorp Östmark S FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:96 - -
5804 1821 - Vaissinen/Väisäinen - - Vaisinen Kalsjøberget Grue Finnskog No FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:125 - -
5805 1821 - Vaissinen/Väisäinen - - Vaisinen Kindsjön S Finnskoga S FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:64f - -
5806 1821 - Vaissinen/Väisäinen - - Vaisinen Kirkesjøberget Grue Finnskog No FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:119 - -
5807 1821 - Vaissinen/Väisäinen - - Vaisinen N Lauvberget Grue Finnskog No FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:127 - -
5808 1821 - Vaissinen/Väisäinen - - Vaisinen Långsjöhöjden Lekvattnet S FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:143 - -
5809 1821 - Vaissinen/Väisäinen - - Vaisinen Mackaretjärn S Finnskoga S FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:68 - -
5810 1821 - Vaissinen/Väisäinen - - Vaisinen Moldusen Grue Finnskog No FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:125,128 - -
5811 1821 - Vaissinen/Väisäinen - - Vaisinen Mosshöjden Östmark S FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:105 - -
5812 1821 - Vaissinen/Väisäinen - - Vaisinen Mulltjärn Östmark S FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:98 - -
5813 1821 - Vaissinen/Väisäinen - - Vaisinen Myrgubben Lekvattnet S FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:130 - -
5814 1821 - Vaissinen/Väisäinen - - Vaisisia N Viggen Nyskoga S FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:156f,165ff - -
5815 1821 - Vaissinen/Väisäinen - - Vaisinen N Åskagsberg Östmark S FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:89 - -
5816 1821 - Vaissinen/Väisäinen - - Vaisinen Pylketorp Östmark S FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:87 - -
5817 1821 - Vaissinen/Väisäinen - - Vaisinen Rosastorp Östmark S FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:85 - -
5818 1821 - Vaissinen/Väisäinen - - Vaisinen Rotberget Grue Finnskog No FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:200 - -
5819 1821 - Vaissinen/Väisäinen - - Vaisinen Rotneberget Grue Finnskog No FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:119 - -
5820 1821 - Vaissinen/Väisäinen - - Vaisinen Skallbäcken S Finnskoga S FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:72 - -
5821 1821 - Vaissinen/Väisäinen - - Vaisinen Skråckarberget S Finnskoga S FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:73 - -
5822 1821 - Vaissinen/Väisäinen - - Vaisinen S Flatåsen Nyskoga S FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:155,163f - -
5823 1821 - Vaissinen/Väisäinen - - Vaisinen S Åskagsberg Östmark S FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:88 - -
5824 1821 - Vaissinen/Väisäinen - - Vaisinen Tysketorpet Grue Finnskog No FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:129 - -
5825 1821 - Vaissinen/Väisäinen - - Vaisinen Vålberget Grue Finnskog No FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:124 - -
5826 1821 - Vaissinen/Väisäinen - - Vaisinen Öjeberget Nyskoga S FRA:SHS Gottlund VII:9:8 Gtl4:161 - -
5827 1822 - Vaissinen/Väisäinen Per Persen Vaisinen Lystadberget Brandval Finnskog No SKS Gottlundiana, fullmakt Fk 08:3 - -
5828 1822 - Vaissinen/Väisäinen Lars Johansen Vaisinen Lystadberget Brandval Finnskog No SKS Gottlundiana, fullmakt Fk 08:3 - -
5829 1635 1647 Vakkuri Lars Olsson Waker - Ljusnarsberg T ULA:Ljusnarsberg KB kyrä 635 - LOH -
5830 1638 - Vakkuri Lars - Waker - Ljusnarsberg T ULA:Ljusnarsberg KB kyrä 638 - LOH -
5831 1643 - Vakkuri Lars - Wacker - Ljusnarsberg T ULA:Ljusnarsberg KB kyrä 643, fb 647 - LOH -
5832 1699 Valkoinen Petter Jonsson Walkow - Nya Sverige US - - Trinity Church records - -
5833 1698 1714 Valkoinen Hans - Wallkin S Röjdåsen Östmark S VA:Fryksdal HR domb h698 JM -
5834 1701 - Valkoinen Hans - Walken S Röjdåsen Östmark S SRA:LR:Fryksände mtl 701-704, 706, 707, 709-715 - JM/NP -
5835 1709 - Valkoinen Hans - Vallkin - Östmark S VA:Fryksände KB fb 709, 710 - JM, NP -
5836 1710 - Valkoinen Hans - Walken S Röjdåsen Östmark S VA:Fryksdal HR domb h710 JM -
5837 1711 - Valkoinen Hans - Wallkin S Röjdåsen Östmark S VA:Fryksände KB hfl 711-19 - JEB, NP -
5838 1714 - Valkoinen Hans - Wallken S Röjdåsen Östmark S SRA:LR:Fryksände til 714 - GB -
5839 1714 - Valkoinen Hans - Valken S Röjdåsen Östmark S SRA:LR:Fryksände kontrib 714 - JEB -
5840 1821 - Valkoinen Mickel Henriksson Valkoinen Arnsjön Östmark S SKS Gottlundiana Gtl2:241 - -